Woordenboek

In de category WIKI Resale
Aankoopgids een richtlijn voor bedrijven om de juiste keuze te maken uit het aanbod bouwmachines (zie Hoe selecteer ik mijn…)
AC Alternating Current - wisselstroom
Afschrijving in bedrijfseconomische zin is dit het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode
Apparatuur zijn economische middelen - alles wat materieel of immaterieel en in staat is om waarde te produceren en om positieve economische waarde te hebben - met andere woorden: apparatuur en machines zijn activa
Atlas Copco de Atlas Copco-groep, die is opgericht in 1873, is een wereldwijd opererende groep van industriële ondernemingen, waarvan het hoofdkantoor in Stockholm, Zweden is gevestigd
Bar de bar is een natuurkundige eenheid van druk - is gelijk aan 100 kilopascal en ongeveer gelijk aan 1 atmosfeer (verouderd)
Bobcat de Bobcat (Lynx rufus) is een Noord-Amerikaans zoogdier (katachtige) en tevens een fabrikant van graafmachines uit Amerika, Tsjechië en Frankrijk - het bedrijf werd in de jaren 1950 opgericht door de familie Melroe in Bismarck (North Dakota) - tegenwoordig onderdeel van de Doosan groep
Activa economische middelen - alles wat materieel of immaterieel en in staat is om waarde te produceren en om positieve economische waarde te hebben - met andere woorden: apparatuur en machines zijn activa
Capaciteit kenmerk gebruikt in de persluchttechniek om de opgewekte volumestroom weer te geven - door specialisten vaak aangeduid als "vrij aangezogen lucht" (FAD, free air delivery)
Centrifugaalcompressor compressor die gebruik maakt van een schijf (impeller) die draait in een voorgevormde behuizing, door de hoge snelheid ontstaat een luchtstroom - de zg. diffuser verstoort deze luchtstroom en zet de snelheid ervan om in hoge druk
CFR Cost and Freight - de verkoper draagt de kosten voor het transport en verzorgt het transport van de goederen naar de genoemde haven van bestemming - het risico van verlies van of schade aan de goederen alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven - de term CFR verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen - zie INCOTERMS
CIF Cost, Insurance and Freight - de verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CFR - dus de verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te laten brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven - zie INCOTERMS
CIP Carriage and Insurance Paid To - de verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CPT - dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen - zie INCOTERMS
Club Car is een fabrikant van golfwagens uit Augusta, Georgia - onderdeel van Ingersoll Rand
CompAir is een fabrikant van persluchtsystemen en -apparatuur alsmede gas - ontstaan uit Holman (1801) en gefusionneerd met BroomWade (1898)
Conex box is een afkorting van de militaire term CONtainer EXpress - ook wel container
Container een container of zeecontainer is een gestandaardiseerde herbruikbare metalen kist voor het transport van losse goederen - door het gebruik van standaardafmetingen kan de container zowel via de weg, het water als per spoor worden vervoerd, zonder dat de goederen zelf hoeven te worden in- of uitgeladen
Container dimensions standaard interne containerafmetingen - 40ft std (66,83 m³) - 12.00m L x 2.33m W x 2.35m H (end door aperture width 2.28m height 2.26m), 40ft hc (75,32 m³) - 12.00m L x 2.33m W x 2.65m H (end door aperture width 2.28m height 2.56m), 20ft std (32,85 m³) - 5.87m L x 2.33m W x 2.35m H (end door aperture width 2.28m height 2.26m)
Cosinus phi bij het genereren van elektrisch vermogen gaat vermogen verloren - het verschil tussen reactief vermogen en actief vermogen is wiskundig gedefinieerd in een grafiek - de hoek in de grafiek is cosinus phi (cosΦ)
CPT Carriage Paid To - de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen - indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd - zie INCOTERMS
DC Direct Current - gelijkstroom
DDP delivered duty paid - franco inclusief rechten - betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld - de verkoper draagt de risico's en kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de ingeklaarde goederen - terwijl de EXW-term de minimum verplichting van de verkoper behelst, geeft de DDP-voorwaarde zijn maximumverplichting aan - zie INCOTERMS
Diffuser de zg. diffuser verstoort de luchtstroom en zet de snelheid ervan om in een hoge druk - zie centrifugaalcompressor
Doosan Zuid-Koreaanse firma genoteerd op de Koreaanse beurs - bekend fabrikant van onder andere verspanende machines, bouwmachines, ontziltingsinstallties en scheepsmotoren
Druk symbool: P - in de natuurkunde bedoelt men met het begrip druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid - druk is een vorm van mechanische spanning die het tegengestelde is van rekspanning - de SI-eenheid van druk is de pascal (Pa), maar ook de bar en de atmosfeer worden soms gebruikt
Dynamo of wisselstroomgenerator - is een machine waarin mechanische energie, binnenkomend via een draaiende as, omgezet wordt in elektrische wisselstroomenergie - deze omzetting berust op het feit dat wanneer een elektrische geleider door een magnetisch veld beweegt, er elektrische spanningen worden opgewekt in die geleider en in een gesloten kring dus stroom gaat vloeien
Elektrische motor of elektromotor - is een machine die elektrische energie omzet in mechanische energie waarmee een werktuig kan worden aangedreven
EXW Ex Works - af fabriek - de verkoper levert de goederen door ze in zijn bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek...) ter beschikking te stellen van de koper - in deze incoterm heeft de verkoper de minste verantwoordelijkheid - hij zorgt voor goederen met factuur (of EDI-bericht) en een minimale verpakking - zie INCOTERMS
Facebook is een sociale netwerksite voor onder andere scholieren, studenten en werknemers - hij wordt wereldwijd gebruikt en is zeer populair onder studenten - sinds mei 2008 bestaat er een nederlandstalige versie
FAS Free Alongside Ship - vrij langszij schip - de verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee- of binnen)schip (met uitvoervergunning op eigen kosten en risico) - vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico's van verlies of schade aan de goederen - de verkoper is verplicht de goederen uit te klaren - zie INCOTERMS
FCA Free Carrier - vrachtvrij tot vervoerder - de verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoermaatschappij) zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus - zie INCOTERMS
FOB Free on Board - vrij aan boord - de verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten - de verkoper betaalt de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico's tot de goederen over de reling van het schip passeren - de verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen "eenmalig" aan boord van het schip zijn geplaatst in de genoemde verschepingshaven en betaald zijn - als de goederen dus het dek hebben geraakt maar weer worden gelift en er gebeurt iets, dan is het vanaf dat moment voor risico van de koper - zie INCOTERMS
Franco zie INCOTERMS - DDP
Gardner Denver fabrikant van compressoren gevestigd in Quincy, Illinois (1859)
Generator een machine die mechanische energie omzet in elektrische energie
High cube container gelijkt op een standaard container maar is groter - zie container dimensions
Impeller rotor in een buis of slang - wordt gebruikt om de druk van een vloeistof te verhogen
Incoterms of international commerce terms - een reeks internationale verkoopsvoorwaarden die worden gepubliceerd door de Internationale Kamer voor Koophandel (ICC) en wereldwijd gebruikt worden bij internationale commerciële transacties
Ingersoll Rand sterk gediversifieerd industrieel bedrijf - opgericht in 1871
Intermodale container zie container
International commerce terms INCOTERMS
Invoice of factuur - is een commercieel document uitgevaardigd door een verkoper en overhandigd aan de koper - het document vermeldt de producten, hoeveelheden en overeengekomen prijzen voor de producten en diensten die de verkoper leverde aan de koper
ISO International Organization for Standardization
ISO containers zie container, volgens de ISO-normen
Naar het overzicht van de veelgestelde vragen
Terug naar boven