Algemene voorwaarden

Geen verantwoordelijkheid
Machinery Resale wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de inhoud van de informatie op deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.Machinery Resale wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook en op welke grond dan ook, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar was, of is, op de Machinery Resale website.

Prijzen
* Prijzen en beschikbare modellen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
* Veranderingen in de wisselkoersen zijn voorbehouden.
* Alle getoonde prijzen zijn af fabriek en exclusief BTW.

Copyright
De tekst, logo's, pictogrammen en hun ontwerp vallen onder auteursrechten en andere wettelijke maatregelen ter bescherming van toepassing en zijn de intellectuele eigendom van Machinery Resale bvba. Het is niet toegestaan om enig deel van deze website te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Machinery Resale.

Handelsmerken
Machinery Resale woord en beeld handelsmerken zijn eigendom van Machinery Resale bvba. Dit betekent dat alle Machinery Resale merken en bedrijfslogo's zijn gedekt door een handelsmerk Machinery Resale rechten en mogen niet gebruikt worden door derden, zonder eerst te hebben ontvangen schriftelijke toestemming Machinery Resale's te doen.*

Statutaire zetel en BTW-nummers
Machinery Resale is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het registratienummer en het BTW-nummer zijn vermeld op onze contactpagina.

E-mail
Informatie verzonden via e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde (n). De afzender is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, inhoud of tijdige ontvangst van een e-mailbericht. Machinery Resale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de elektronische levering.
Heeft u niet langer de wens e-mail te ontvangen van Machinery Resale?
Geef antwoord op het e-mail bericht met als onderwerp "unsubscribe" .

Voorwaarden van de verkoop en levering
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden van de verkoop-en leveringsvoorwaarden.

Terug naar boven